Sala de formació

A Lauro també disposem d’una sala on es fan les reunions internes i les formacions. Disposa d’un projector i permet un aforament de 30 persones. També és la biblioteca on el personal disposa de tot lo necessari per investigar i formar-se.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.