Aparell de Tomografia Axial Computada de 32 talls d’última generació que ens permet realitzar estudis mol complerts amb la mínima radiació.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.