Ecografia abdominal

L’aparell d’ecografia utilitza els ultrasons per generar una imatge dels teixits tous principalment. És una prova no invasiva, còmoda per al pacient i molt útil per al professional que aconsegueix observar les estructures internes i fer mesuraments.

A l’abdomen és valuós per detectar canvis en els òrgans com el fetge, la melsa o els ronyons; també permet valorar el funcionament de l’estómac i l’intestí, o examinar l’interior de la bufeta urinària. A més, quan sospitem que una pacient està en gestació, l’ecografia abdominal ens mostra l’estat de l’úter i dels fetus que es desenvolupen al seu interior.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.