El cor, per les seves característiques i la seva funció dins del cos, és un òrgan per al qual és necessàri un especialista. El seu mal funcionament afecta directament la resta de l’organisme i suposa un risc seriós per a la salut de qualsevol animal. A partir de certa edat o algunes races específiques, requereixen controls periòdics per detectar amb antelació qualsevol problema i així millorar l’esperança i la qualitat de vida.

En AniCura Lauro Hospital Veterinari disposem d’una especialista qualificada, amb àmplia experiència professional, i dels instruments necessaris per avaluar la funció de cor i detectar qualsevol patologia cardíaca. L’aparell més eficaç és l’ecocardiògraf, perquè permet observar les diferents estructures que l’integren i mesurar paràmetres que ens proporcionen valuosa informació. És una tècnica no invasiva, poc molesta per al pacient i còmoda per al professional.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.