Aparell respiratori

Els casos de problemes en l’aparell respiratori són molt freqüents en la pràctica diària veterinària. Signes com la tos, la dispnea, la taquipnea, secrecions i hemorràgies nasals són símptomes de malalties tan diverses com pneumònies, bronquitis, neoplàsies, cossos estranys, etc., en què cal disposar d’un equipament especialitzat per fer-ne el diagnòstic i establir un tractament.

Cal tenir en compte que hi ha un gran nombre de mascotes anomenades «races braquiocefàliques» –com el buldog, el bòxer o el carlí– que pateixen patologies respiratòries molt específiques causades per la seva conformació anatòmica, i altres races com la del Yorkshire Terrier presenten predisposició al col·lapse traqueal. També s’ha observat una tendència a l’alça de l’asma felí. Totes aquestes patologies requereixen atenció, tractaments i cirurgies molt específics. 

Serveis que oferim: 

 • Avaluació cardiopulmonar preanestèsica 
 • Radiologia digital cardiopulmonar 
 • Endoscòpia de les vides aèries: 
 • Rinoscòpia 
 • Traqueoscòpia 
 • Broncoscòpia 
 • Rentada broncoalveolar per a cultius i citologies 
 • Presa de mostres per a biòpsies 
 • Extracció de cossos estranys, com espigues 
 • Hospitalització amb oxigenoteràpia 
 • Tractament nebulitzador 
 • Cirurgia respiratòria 

T'ha ajudat aquest article?

Seleccioneu el que s'adapti a la vostra situació o escriviu pel vostre compte. Agraïm molt els vostres comentaris.

Gràcies!

Ho agraïm molt

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.