Sala de formació i Office

AniCura Ars Veterinaria és un hospital actiu les 24 hores del dia, 365 dies l'any. Disposa d'un menjador per al nostre personal, així com també d'una sala de formació equipada amb projector i pantalla, que té una cabuda de 35 persones. En aquesta sala es porten a terme formacions per als nostres veterinaris de l'hospital i per a veterinaris referidors.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.