Servei de iode radioactiu

L'hipertiroïdisme és la malaltia endocrina més freqüent en gats, ja que afecta majoritàriament pacients a partir dels 10 anys d'edat. Encara que existeixen diversos mètodes de tractament (fàrmacs antitiroidals, cirurgia o dieta restrictiva), la teràpia més efectiva i segura és el iode radioactiu.

El iode I-131 radioactiu (un isòtop del iode que emet radiació) s'administra com a injecció just per sota de la pell (via subcutània), on és absorbit i concentrat a la tiroides. En concentrar-se a la glàndula, el iode I-131 radioactiu destrueix les cèl·lules que provoquen l'excés d'hormones tiroidals. El pacient ha d'estar ingressat en una habitació degudament dissenyada i controlada, en la qual rebrà l'atenció mèdica necessària.

L'Hospital Veterinari AniCura Ars Veterinaria està acreditat pel Consell de Seguretat Nuclear per a l'administració de iode I-131 i tecneci Tc-99.

En cas de ser un pacient referit per un altre centre, pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a referidors.arsveterinaria@anicura.es

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.