Oncologia

El càncer necessita un abordatge multidisciplinari, i al nostre hospital, els pacients oncològics es beneficien de la col·laboració dels especialistes de medicina interna, cirurgia i diagnòstic per imatge En els tumors dels sistema nerviós, els neuròlegs i el departament d'Oncologia valoraran el cas de manera conjunta.

El càncer necessita un abordatge multidisciplinari, i al nostre hospital, els pacients oncològics es beneficien de la col·laboració dels especialistes de medicina interna, cirurgia i diagnòstic per imatge En els tumors dels sistema nerviós, els neuròlegs i el departament d'Oncologia valoraran el cas de manera conjunta.

El diagnòstic precoç i precís és fonamental en el tractament del càncer, i per conèixer la localització i extensió de la malaltia disposem al mateix hospital d'equips de darrera generació, incloses la ressonància magnètica (RM) i la tomografia computada (TC).

Entenem la preocupació que es genera quan es diagnostica càncer a una mascota. Ens esforcem ajudant als propietaris des del diagnòstic, oferint informació sobre el pronòstic i les opcions de tractament, i al llarg de la malaltia i de la teràpia. Volem que la qualitat de vida de cada pacient amb càncer es mantingui o millori com a resultat del tractament, que sempre té com a objectiu restablir la salut de la mascota.

Per tractar els nostres pacients oferim cirurgia, quimioteràpia, teràpies dirigides o electroquimioteràpia (una tècnica que combina quimioteràpia amb estímuls elèctrics i que ofereix excel·lents resultats en carcinomes de cèl·lules escamoses en gats). A més, oferim la possibilitat de participar en assaigs clínics per a determinats tumors.

Alguns dels tumors que diagnostiquem i tractem amb freqüència inclouen limfomes i leucèmies, mastocitomes, sarcomes de teixits tous, tumors mamaris, hemangiosarcomes, sarcomes histiocítics, osteosarcomes (càncer ossi) i mielomes.

En cas de ser un pacient referit per un altre centre, pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a referidors.arsveterinaria@anicura.es

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.