Anest├Ęsia

El Servei d'anestèsia del nostre hospital s'encarrega de tots els pacients que necessiten sedació, anestèsia general o control del dolor, ja que en medicina veterinària no tan sols és necessària per a procediments quirúrgics, sinó també durant proves diagnòstiques com les ressonàncies magnètiques, les tomografies computades, les electromiografies, les exploracions ortopèdiques, entre d'altres.

El Servei d'anestèsia del nostre hospital s'encarrega de tots els pacients que necessiten sedació, anestèsia general o control del dolor, ja que en medicina veterinària no tan sols és necessària per a procediments quirúrgics, sinó també durant proves diagnòstiques com les ressonàncies magnètiques, les tomografies computades, les electromiografies, les exploracions ortopèdiques, entre d'altres.

Abans de qualsevol procediment, es programa una avaluació preanestèsica, i es porta a terme una exploració física del pacient i l'avaluació de les proves complementàries realitzades, que ens permet determinar el protocol anestèsic més adient per al pacient i per al tipus d'actuació clínica que s'ha de fer.

L'anestesista monitora els paràmetres del pacient mitjançant electrocardiografia, pulsioximetria, capnografia i pressió arterial, entre més, així com durant la seva recuperació anestèsica.

El nostre hospital posseeix un personal anestesista qualificat, que pot fer servir uns equips sofisticats d'anestèsia i de monitoratge amb l'objectiu de minimitzar l'estrès i el dolor dels nostres pacients, la qual cosa farà la seva estada més agradable.

 

 

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.