Marta Blanchart
Veterinari

Marta Blanchart

Medicina Interna
Veterinari

Marta Blanchart

Medicina Interna

Speciality

  • Medicina Interna

Education

  • Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 2005
  • Títol en Supervisora d'Instal·lacions Radioactives homologat per Acord del Consell de Seguretat Nuclear

Llicenciada en Veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2005. Va completar l'internat en Medicina i Cirurgia de Petits Animals a l'Hospital Ars Veterinaria, acreditat per la Facultat de Veterinària de la UAB, de 2005 a 2007.

Des de 2007, treballa a l'Hospital Ars Veterinaria inicialment dins del Servei d'urgències i cures intensives, medicina general i cirurgia d'urgències i, posteriorment, dins del Servei de medicina interna. Des de 2013, forma part del grup de medicina interna de l'Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals (AVEPA) i des de 2017 està en procés l'acreditació de l'especialitat de medicina interna. El 2018, va obtenir el títol en Supervisora d'Instal·lacions Radioactives homologat per l'Acord del Consell de Seguretat Nuclear, amb especial interès en l'ús de iode radioactiu per al tractament de l'hipertiroïdisme felí. Habitualment, presenta comunicacions lliures en congressos d'àmbit nacional i assisteix a diversos congressos, seminaris i cursos nacionals i internacionals relacionats amb la medicina interna.

Publicacions/presentacions recents:  

  1. Gallbladder agenesis in a mixed breed dog
  2. Etología clínica de pequeños animales
    GPCert in Animal Behaviour Practice
  3. GAMMAPATÍA BICLONAL EN UN PERRO CON MIELOMA MÚLTIPLE 

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.