Disposem d’un aparell de Tomografia Axial Computada d’última generació que ens permet realitzar estudis molt complets amb la mínima radiació.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.