Ressonància Magnètica

Equip de Ressonància Magnètica amb software específic de veterinària que permet realitzar tot tipus d’estudis sense cap tipus de radiació ionitzant.

Està especialmente indicat per l’estudi del Sistema Nerviós i l’Aparell Locomotor.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.