La neurologia veterinària ha avançat molt gràcies a la incorporació de sofisticats equips utilitzats en medicina humana, com la Ressonància Magnètica Nuclear. Donada la naturalesa delicada del sistema nerviós i la seva importància vital, la presa d’imatges d’alta definició permet detectar problemes que fa uns anys no era possible visualitzar.

El nostre especialista s’encarrega d’examinar minuciosament els casos derivats al seu departament i oferir la millor solució per al pacient.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.