Anàlisis clínics

El nostre laboratori està totalment equipat amb els últims aparells de processament i anàlisi de mostres i ens permet recollir informació de fluids o teixits corporals. És de vital importància per al diagnòstic i el seguiment de pacients en tractament, ja que el laboratori ens proporciona mesuraments precisos que permeten prendre les decisions més adequades per al pacient.

El microscopi ens mostra els diferents tipus de cèl·lules i teixits. Les anàlisis de sang són molt comunes perquè ens faciliten moltes dades sobre l’estat de salut de la mascota. Tenim màquines per a realitzar hemogrames, bioquímiques, gasos, ions i coagulació.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.