Sales d'operacions i d'endoscòpia

L'àrea quirúrgica disposa de quatre sales d'operacions amples i modernes: dues tenen un sistema de pressió positiva que permet minimitzar el risc d'infecció, principalment destinades a cirurgies de traumatologia, neurocirurgia, oftalmologia i cardiologia.  

La tercera sala d'operacions és per a cirurgies de teixits tous.

La quarta correspon a la sala d'endoscòpia, destinada també a procediments no estèrils, com a petites cures. Alhora, també funciona com a sala d'operacions odontològiques, equipada amb dues unitats dentals completes i equip de raigs X dental.

Les quatre sales d'operacions estan equipades amb una estació d'anestèsia que permet fer un control complet i continu del pacient mitjançant el monitoratge de diferents paràmetres. 

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.