Recepció i consultes

A la planta baixa, es troba la recepció i dues sales d'espera diferenciades per a gossos i gats.

També hi ha 7 consultes d'especialitat (oftalmologia, dermatologia, neurologia, medicina interna, odontologia i cirurgia maxil·lofacial, cirurgia i traumatologia, medicina general) i 2 consultes per a gats, totes les quals estan equipades per procedir a fer exploracions físiques completes, extraccions, cures o administració de tractaments.

Així mateix, disposem d'una zona habilitada amb preses d'oxigen per rebre emergències de manera immediata.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.