Per confirmar o descartar les sospites de qualsevol tipus de malaltia, disposem de les següents tècniques de laboratori: analitzadors de sang, màquines de ions, analítiques amb química líquida i sòlida, anàlisis de coagulació, diferents tècniques de determinació d'hormones, així com anàlisis que requereixen un altre tipus de tractaments, com ara la tècnica ELISA.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.