El servei d'hospitalització disposa de 3 sales distintes: Hospitalització felina, canina i infecciosos.

També disposa d'una zona central on s'ubica la Unitat de Cures Intensives (UCI) destinada als casos crítics que necessiten monitoratge avançat de forma constant.

En la zona d'hospitalització, els pacients estan sota la supervisió del nostre equip de veterinaris i auxiliars tècnics els 365 dies de l'any i les 24 hores del dia.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.