Medicina interna

Al departament de Medicina Interna avaluem i tractem malalties infeccioses, immunomediades, digestives, respiratòries, endocrines, urològiques, oncològiques i hematològiques.

Al departament de Medicina Interna avaluem i tractem malalties infeccioses, immunomediades, digestives, respiratòries, endocrines, urològiques, oncològiques i hematològiques.

El nostre enfocament multidisciplinari amb els Serveis de cirurgia, cardiologia, oftalmologia, UCI-Hospitalització, dermatologia o neurologia garanteix que cada pacient rebi la millor atenció possible. En particular, ens beneficiem de l'accés a equips avançats d'imatge incloent ecografia, ressonància magnètica d'alt camp, tomografia computada, fluoroscopi i radiografia digital, amb el suport d'un equip de diagnòstic per imatge.

Som conscients de les necessitats individuals dels gats; per tant, tenim unes instal·lacions només per als pacients felins, incloent una sala d'hospitalització de 12 gàbies per a la seva comoditat i seguretat que compleixen el Nivell Or de Cat Friendly Clinic.

A AniCura Ars Veterinaria disposem de servei de tractament amb iode radioactiu per als gats hipertiroidals.

El departament de Medicina Interna està acreditat pel Col·legi Europeu de Medicina Interna (ECVIM-CA) com a centre de formació de residents.

El nostre equip, molt experimentat, ofereix una completa gamma de procediments diagnòstics i terapèutics avançats, que inclouen entre més:

 • Endoscòpia gastrointestinal
 • Traqueobroncoscòpia i rinoscòpia amb rentat endotraqueal
 • Uretrocistoscòpia
 • Extraccions de cossos estranys (vies respiratòries, esòfag, estómac i urogenital)
 • Col·locació de tubs de gastrostomia endoscòpia percutània
 • Col·locació de stent traqueal
 • Dilatació amb baló d'estenosi
 • Biòpsia i aspirat de medul·la òssia
 • Aspirat de líquid sinovial
 • Valoració de la deglució o respiració amb l'ús del fluoroscopi
 • Col·locació de stents uretrals

En cas de ser un pacient referit per un altre centre, pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a referidors.arsveterinaria@anicura.es

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.