Dermatologia

El Servei de dermatologia d'AniCura Ars Veterinaria Hospital Veterinari es dedica al diagnòstic i tractament de totes les malalties de la pell, pèl, orelles i ungles de gats i gossos.

El Servei de dermatologia d'AniCura Ars Veterinaria Hospital Veterinari es dedica al diagnòstic i tractament de totes les malalties de la pell, pèl, orelles i ungles de gats i gossos. 

Formar part de l'Hospital Veterinari AniCura Ars Veterinaria, amb unes instal·lacions d'avantguarda, ens permet oferir la millor atenció per a tots ells.

L'equip de dermatologia treballa amb els altres serveis de l'hospital, inclosos oftalmologia, cirurgia, oncologia, neurologia, diagnòstic per imatge i medicina interna, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral a tots els nostres pacients. Oferim tècniques de diagnòstic i tractaments d'última generació que inclouen videootoscòpia i neteges auriculars profundes. A més, també fem diagnòstic de les nostres biòpsies.

Per damunt de tot, estem compromesos a millorar el benestar animal a través dels més alts estàndards mèdics.

Molts dels problemes cutanis en gossos i gats són causats per malalties cròniques que disminueixen la qualitat de vida dels qui la pateixen. El nostre objectiu principal en tot moment és assolir la més alta qualitat de vida dels nostres pacients treballant conjuntament amb el propietari perquè cada mascota amb una malaltia cutània o òtica tingui una vida feliç i plena.

A més de la feina assistencial, el Servei també està involucrat en l'educació dels interns i d'altres veterinaris i en la recerca i estudi del diagnòstic i tractament de les malalties cutànies, amb l'únic objectiu de millorar l'atenció mèdica diagnòstica i terapèutica dels nostres pacients.

Les tècniques diagnòstiques o terapèutiques específiques que oferim són:

  • Presa de mostres cutànies, com ara raspaments, exàmens d'escames, citologies cutànies i òtiques i tricoscòpies (observació dels pèls depilats al microscopi). Totes aquestes tècniques es porten a terme en la consulta de dermatologia amb la finalitat de tenir els resultats en el mateix moment i que aquests puguin guiar en el diagnòstic i/o tractament. També es poden prendre mostres per al cultiu bacteriològic o micològic.
  • Diagnòstic al·lergològic a través de protocols diagnòstics i proves serològiques. En cas necessari, es poden portar a terme proves intradèrmiques.
  • Immunoteràpia al·lergenoespecífica per a tractar gossos o gats amb dermatitis atòpica (al·lèrgica). L'hospital pot oferir les vacunes específiques per a cada pacient.
  • Presa de biòpsies cutànies amb punch o excisionals sempre que hi estigui indicat.  Normalment, les biòpsies es prenen amb anestèsia local si la localització de la lesió i el caràcter del pacient ho permeten. Ocasionalment, pot ser necessària una anestèsia general per prendre la mostra.  En la gran majoria dels casos, el pacient pot anar a casa el mateix dia de la presa de mostres.
  • Videootoscòpia per investigar trastorns òtics. El videootoscopi permet d'examinar els conductes auditius externs, valorar la integritat de la membrana timpànica, realitzar miringotomies en cas necessari, netejar els conductes i la bulla timpànica i la presa de múltiples mostres. L'hospital té les instal·lacions completes per portar a terme tots aquests procediments sota anestèsia general i el monitoratge complet del pacient.
  • Tècniques de diagnòstic per imatge avançades (TC i ressonància magnètica) per a l'avaluació de l'oïda mitjana i interna.

En cas de ser un pacient referit per un altre centre, pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al 93 285 84 00 o escrivint a referidors.arsveterinaria@anicura.es

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.