Especialistes diplomats

AniCura Ars Veterinaria Hospital Veterinari ofereix un servei d'especialitat encapçalat per veterinaris especialistes-diplomats membres dels col·legis europeus i/o americans reconeguts a nivell internacional.

Un equip multidisciplinari de més de 14 especialistes diplomats pels col·legis europeus i americans asseguren el nivell de qualitat clínic més alt en les diferents disciplines de la medicina veterinària a l'hospital.

Per això, un cop llicenciats/graduats en Veterinària, recorren un llarg camí d'especialitat al llarg de 3-5 anys per, finalment, superar un examen que una vegada aprovat, hauran de tornar a acreditar cada 5 anys, amb la qual cosa s'assegura que estiguin en constant actualització.

Error

S'ha produït un error. Aquesta aplicació ja no pot respondre fins que es torni a carregar.