dianosticoporimagen

Diagnòstic per la imatge

Disposem de radiologia digital, TAC, endoscòpia, laparoscòpia i ecografia doppler.

Comptem amb un TAC de 16 talls que permet obtenir imatges tridimensionals dels teixits interns amb alta resolució i d’una manera ràpida i no invasiva, amb aplicació tant en traumatologia i ortopèdia com en diagnòstic de diversitat de processos neurològics i qualsevol procés que afecti els teixits abdominals o cervicotoràcics.

Disposem també de radiologia digital i ecografia doppler.