cirugiatejidosblancos

Cirurgia de Teixits Tous i Endoscòpia

Disposem d’instal·lacions i quiròfans totalment equipats amb els equips d’anestèsia i monitorització més nous, que garanteixen la màxima seguretat durant la intervenció, així com d’equips endoscòpics d’última generació.

Disposem de quiròfans totalment equipats en què duem a terme cirurgies de teixits tous amb les màximes garanties d’esterilitat i cura.

Hem apostat per l’endoscòpia i la laparoscòpia com a tècniques de mínima invasió que permeten la presa de biòpsies gastrointestinals i l’extracció de cossos estranys esofàgics i gàstrics sense necessitat de fer incisions quirúrgiques. La cirurgia laparoscòpica permet minimitzar les incisions quirúrgiques i procura una recuperació còmoda i ràpida dels pacients.