AniCura Vetamic Centre Veterinari

AniCura Vetamic Clínica Veterinària, compta a més amb el AniCura Vetamic Centre Veterinari, localitzat a Miami Platja i l'especialitat és oferir tots els serveis dins de la millor atenció primària.

El centre veterinari AniCura Vetamic es troba a la localitat de Miami Platja i la seva especialitat és oferir tots els serveis dins de la millor atenció primària. Ofereix consultes generalistes, vacunacions, desparasitacions, perruqueria canina, entre d’altres.