Localitzacions

AniCura Lauro compta tant amb Hospital Veterinari a la zona de Granollers, com amb Centre Veterinari a la zona de Parets del Vallès.

Localitzacions


AniCura Lauro Hospital Veterinari es troba localitzat a les Franqueses del Vallès amb servei a totes les especialitats i AniCura Lauro Cèntre Veterinari a Parets del Vallès, amb la millor atenció primària i preventiva.