Veterinària. Urgències i Medicina interna.

Graduada en Veterinaria per la Universitat Autonoma de Barcelona al 2021. Des de llavors he tingut especial interes pel control dels pacients més critics, formant part del departament de UCI des de gener del 2022. Per tal d’especilitzar-me en aquesta branca, actualment, estic cursant el Postgrau d’Emergències i cures intensives en petits animals a la UAB, amb expectatives de continuar la meva formació enfocada a la UCI.