Auxiliar Tècnic Veterinari

Fa uns anys vaig  decidir entrar en el món de la veterinària. en el meu cas com auxiliar, per a poder tenir un contacte més directe amb els animals.  Actualment, estic etreballant a l’Hospital Veterianri Lauro, en el departament de UCI on ens encarreguem juntament amb el veterinari, de la cura dels ingressats.