Laboratori

Per confirmar o descartar les sospites de qualsevol tipus de malaltia, disposem de les següents tècniques de laboratori: analitzadors de sang, màquines de ions, analítiques amb química líquida i sòlida, anàlisis de coagulació, diferents tècniques de determinació d'hormones, així com anàlisis que requereixen un altre tipus de tractaments, com ara la tècnica ELISA.